Psykoterapi

behandling-par.jpg

Nya möjligheter för personlig utveckling.

Ibland kör livet ihop sig, Du mår inte bra. Du kanske plågas av ångest, nedstämdhet eller
depression eller annan psykisk ohälsa. Du kan bära med dej traumatiska erfarenheter som
fortfarande påverkar ditt liv,
Du kan hindra dej själv av upprepade omedvetna mönster som gör att du inte får livet och dina
relationer att bli som du önskar.
Men det kan också vara så att Du är intresserad av personlig utveckling och vill förstå dej själv och
dina relationer.

Legitimerad Psykoterapeut

När den egna förmågan inte räcker kan Du behöva hjälp av en Legitimerad Psykoterapeut.

Individuell, familje eller par

Vi kan hjälpa dej och erbjuder individuella samtal och familje- eller parsamtal.

Personlig utveckling

I de psykoterapeutiska samtalen söker vi nya möjligheter för personlig utveckling.

Tryggt, säkert och förtroendefullt samarbete

Vårt förhållningssätt grundar sig på ett samverkande synsätt där vi tillsammans utforskar orsaker, destruktiva livsmönster och inre konflikter som kan hindra dej från att leva det liv du vill leva.

Den terapeutiska relationen är av avgörande betydelse. Vi skapar grunden för ett tryggt, säkert och förtroendefullt samarbete, en trygg bas.

Vår teoretiska grund vilar på Kognitiv beteendeterapi, Psykodynamisk terapi samt Transaktionsanalys utifrån ett integrerat synsätt.

Vi är remissinstans till region Jönköpings Läns Landsting.

patients-clapping-hands-at-psychotherapy-session-close-up.jpg