Utbildning

contemporary-learning-group.jpg

Skräddarsy olika utbildningsinsatser utifrån behov.

Vi har genom åren genomfört olika utbildningsinsatser. Det har exempelvis handlat om utbildningar i samtalsmetodik generellt, men också utifrån olika specifika metoder, konflikthantering,
kommunikationsteori, schematerapi, personlig utveckling, stresshantering, organisationsutveckling, motiverande ledarskapsutbildning etc.

Vi kan skräddarsy olika utbildningsinsatser utifrån behov.

Vi har lång erfarenhet av utbildningsinsatser och föreläst och anordnat s.k. workshops både i nationella och internationella forum.