Välkommen till

Villa Vitas Psykoterapimottagning

Psykoterapi

Vi erbjuder individuella samtal samt familje- och parsamtal.
Utifrån ett samverkande synsätt utforskar vi orsaker och livsmönster som utgör hinder för att leva det liv man vill leva.

Vi söker möjligheter för personlig utveckling.
Vi är remissinstans till Jönköpings Läns landsting.

personlig-utveckling.jpg
conference-training-planning-learning-coaching-business-concept.jpg

Utbildning

Vi skräddarsyr utbildning efter behov. Dessutom finns färdiga kurser och föreläsningar att välja bland.

I äkta möten skapar vi Dialog och Samverkan. Utifrån denna dialog söker vi tillsammans nya perspektiv och ny kunskap. Vi öppnar upp för nya samtal, samtal som förändrar. Vi vill inspirera Dig att se nya möjligheter och utvecklas som människa.

Vi formar de insatser som behövs. Tillsammans skapar vi Din framtid!

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor. Vi har arbetat med handledning både individuellt och i grupp, med organisation och ledarskaps-utveckling. Vi har genom åren genomfört ett flertal utbildningar, kurser och föreläsningar.

Handledning & Coaching

För medarbetare, grupper och chefer.

För enskilda personer, medarbetare och chefer
Vi fokuserar på delaktighet, värdegrunder, företagsidé och visioner. Vi hjälper till att effektivisera er verksamhet.