Handledning

young-people-in-group-training-session.jpg

Utveckla färdigheter

Handledningens syfte är att i samråd med den handledde utveckla dennes professionella kompetens och färdigheter, både i förhållande till de individuella arbetsuppgifterna och i förhållande till kollegorna, så att teamarbetet blir mer sammansvetsat.

Det är ett lärande system där vi tillsammans skapar kunskap och utvecklar färdigheter, säkrar kvalitet i arbetet samt motverkar stress och interna motsättningar.

Individens och gruppens utvecklingsprocesser understöds och kan kompletteras med utbildningsinslag. Handledningen är ett diskussionstillfälle där allas delaktighet är en förutsättning.

Etisk och professionell läroprocess

En reflekterande praktiker tänker på det man gör medan man gör det, analyserar, reflekterar, drar slutsatser och utvärderar. Denna läroprocess innefattar ett etiskt och professionellt förhållnings sätt. Det handlar om relationer, värderingar, självkännedom och sårbarhet.

Handledningen utformas i samråd med handledningsgruppen och är ärende- och processinriktad.

Vår teoretiska grund vilar på Systemteori, KBT och Transaktionsanalys utifrån ett integrerat synsätt.

personlig-utveckling.jpg