Chefscoaching

conference-training-planning-learning-coaching-business-concept.jpg

Utveckla din personliga ledarroll

Som chef kan man många gånger känna sig ganska ensam i sitt arbete. Då kan det vara bra att få möjlighet att diskutera sina tankar, ideér och svårigheter med någon som står utanför systemet.

Det kan handla om rollen som chef, ledningsfilosofi, relationer till medarbetare, strategiska frågor värderingar och svåra samtal.

Att förstå mer om sig själv är avgörande för att utveckla sig själv och andra.

Syftet är att utveckla din personliga ledarroll utifrån dina individuella förutsättningar, reflektera över dina styrkor och svagheter, så att du på bästa sätt kan coacha och utveckla din arbetsgrupp och din organisation.

Tillsammans skapar vi Din och Företagets framtid!